Відгуки про все на світі
UA RU
Поділись з усіма своєю оцінкою сервісу, товару чи послуги
або дізнайся думку інших

Правила використання (Публічний Договір) про використання сервісів

 1. Терміни, що використовуються в Публічному Договорі
 • Сайт, Ресурс - інтернет-ресурс feedbox.org
 • Адміністрація сайту - уповноважені належним чином співробітники, а також особи, на управління Ресурсом і надання Послуг Відвідувачам / Користувачам, в рамках використання Сайту останніми.
 • Сервіси - сукупність програм для ЕОМ, баз даних, що забезпечують функціонування Сайту, а також сукупність Послуг, що надаються Відвідувачам / Користувачам при використанні Сайту.
 • Відвідувач - будь-яка фізична особа, віком більше 16 років, що використовує Ресурс.
 • Користувач - Відвідувач, який пройшов процедуру реєстрації.
 • Логін - псевдонім Користувача, вибраний ним при реєстрації і, який він використовує в процесі користування Сайтом. Забороняється реєструвати і використовувати кілька Логінів одним і тим же Відвідувачем.
 • Пароль - символьна комбінація, що обирається Користувачем самостійно і забезпечує в сукупності з логіном його ідентифікацію при використанні Ресурсу.
 • Відгук (публічне повідомлення) - розгорнутий виклад будь-якої теми, думка Користувача / Відвідувача про будь-який товар, послугу або організацію.
 • Правила конфіденційності - умови роботи Адміністрації Сайту (Адміністрації) з конфіденційною інформацією на Сайті. Діюча версія розміщена на Сайті, за адресою: http://feedbox.org/page/privacypolicy/?ln=ua.

 

 1. Загальні положення

Справжній Публічний Договір регулює порядок надання послуг Адміністрацією сайту на Сайті і порядок використання Сайту, а також взаємини, що виникають при використанні Сайту і Сервісів Відвідувачами / Користувачами. Адміністрація сайту не гарантує доступність Сайту і Сервісів цілодобово. Адміністрація сайту має право в будь-який момент відмовити будь-якому Відвідувачу, в тому числі Користувачеві, у використанні Сайту і Сервісів при порушенні Публічного Договору. Адміністрація сайту надає Відвідувачам, Користувачам особисте невиняткове і непередаване право використовувати Сайт та програмне забезпечення, представлене на Сайті, відповідно до цього Публічного Договору, за умови, що ні Відвідувач / Користувач, ні будь-які інші особи за сприяння Відвідувача / Користувача не чинитимуть наступних дій :

 • копіювання або зміну програмного забезпечення Сайту, Сервісів; створенню програм, похідних від програмного забезпечення Сайту і Сервісів;
 • проникнення програмне забезпечення з метою отримання кодів програм;
 • здійснення продажу, здачі в оренду, передачі третім особам в будь-який іншій формі прав по відношенню до матеріалу Сайту і програмного забезпечення Сайту;
 • модифікації Сайту, і Сервісів в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього;
 • інших дій, аналогічних переліченим вище та таких, що порушують права Адміністрації сайту та третіх осіб.

Відвідувач / Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб на інформацію, передану (надану) Адміністрації або третім особам при використанні Сайту і Сервісів. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту і Сервісів, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.

Крім цього Публічного Договору, порядок надання послуг на Сайті визначаються наступними документами:

 • Правила конфіденційності.

 

 1. Реєстрація Користувача

Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язана пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Ресурсу. При реєстрації Користувач вказує унікальний Логін і Пароль, які використовуються в подальшому Користувачем при роботі з Сайтом. Не допускається використання Логіна:

 • який вже використовується іншим Користувачем;
 • який ображає Відвідувачів / Користувачів, Адміністрацію сайту, третіх осіб.

Користувач самостійно  обирає собі Пароль, проте Адміністрація сайту рекомендує використовувати паролі, що складаються з не менше 6 (шести) символів і включають одночасно малі та великі літери, а також цифри. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження Паролю від третіх осіб. Адміністрація сайту не несе відповідальності в разі порушення прав Користувача третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до логіну та паролю Користувача

 

 1. Права та обов'язки Користувача і Відвідувача

Будь-який Відвідувач Ресурсу має право використовувати такі Сервіси:

 • перегляд аудіовізуальних творів, тексту, фотографій, прослуховування фонограм, розміщених Користувачами, доступних для такого перегляду і прослуховування відповідно до цієї Публічним Договором;
 • інші сервіси, доступ до яких надано йому Адміністрацією Сайту.

Користувач додатково має право:

 • направляти скарги Адміністрації за фактами порушення Користувачами Публічного Договору;
 • використовувати інші сервіси, доступ до яких надано йому Адміністрацією сайту.

 

 1. Відповідальність Користувачів і Відвідувачів

Відвідувачі / Користувачі самостійно несуть відповідальність за свої дії / бездіяльність при використанні Ресурсу і Сервісів. Відвідувачі / Користувачі гарантують, що використання Ресурсу і Сервісів, буде здійснюватися таким чином, який не порушуватиме права третіх осіб. Відвідувачі / Користувачі зобов'язуються дотримуватись цього Публічного Договору. При порушенні Відвідувачами / Користувачами Публічного Договору Адміністрація залишає за собою право тимчасово обмежити доступ Відвідувача / Користувача до Сайту і Сервісів (тимчасовий бан), а в разі грубого і / або неодноразового порушення Публічного Договору відмовити в доступі до Сервісів і Сайту (постійний бан).

 

 1. Сервіс відгуків (публічних повідомлень)

Користувачеві / Відвідувачу надається доступ до Сервісу відгуків (публічних повідомлень). Під Сервісом відгуків (публічних повідомлень) розуміється можливість розміщення Відвідувачем / Користувачем на сторінках Сайту повідомлень, які стають доступними для огляду всіма Відвідувачами / Користувачами, які відвідують відповідну сторінку сайту. Забороняється розміщення відгуків (публічних повідомлень):

 • які порушують чинне законодавство України, норми міжнародного права;
 • містять, спам, схеми фінансових "пірамід";
 • є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, місять наклеп, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 • містять посилання на інтернет сайти порнографічного, еротичного характеру або сайти знайомств. Належать Відвідувачам / Користувачам або третім особам;
 • свої контактні дані (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень;
 • порушують права третіх осіб;

Адміністрація має право в будь-який момент видалити відгук (публічне повідомлення), який відповідає Публічному Договору, і, також, відгук (публічне повідомлення), який порушує Публічний Договір. Користувач, який порушує Публічний Договір, може отримати "бан" на постійній або тимчасовій основі.

 

 1. Правила розміщення відгуків (публічних повідомлень)

Користувачі можуть розміщувати на сайті відгуки (публічні повідомлення). Забороняється розміщення відгуків (публічних повідомлень), метою яких є:

 • реєстрація користувачів на сторонніх ресурсах, сайтах;
 • реклама своїх послуг і товарів або послуг і товарів, що належать третім особам;
 • накрутка або зміна статистики сайтів, числа зареєстрованих в соціальних мережах;
 • замовлення автоматичної або ручної розсилки запрошень і повідомлень Користувачам соціальних мереж, email-розсилок;

 

 1. Особливі умови

Адміністрація сайту не гарантує, що програмне забезпечення Сервісів, Сайту не містить помилок або буде функціонувати безперебійно.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що можуть виникнути у Відвідувача / Користувача у зв'язку з діями третіх осіб.

Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Адміністрації сайту, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують справжній Публічний Договір.

Адміністрація сайту не контролює інформацію, послуги та продукти, що знаходяться в або пропонуються за допомогою мережі Інтернет. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі товари, інформація та послуги, що пропонуються або доступні через Сервіс або в мережі Інтернет (за винятком явно зазначених як надаються безпосередньо Адміністрацією сайту), надаються третіми сторонами, які ніяк не пов'язані з Адміністрацією сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики за використання Сервісів і мережі Інтернет. Адміністрація сайту не надає ніяких гарантій на будь-які товари, інформацію та послуги, що поставляються за допомогою Сервісів або через мережу Інтернет взагалі. Адміністрація сайту не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або опосередковано виникли в результаті користування Сервісами. Ресурсом. Користувач приймає умову, згідно з яким він приймає на себе відповідальність за оцінку точності, повноти та придатності всіх думок, оцінок, та іншої інформації, що надаються за допомогою Сервісів або мережі Інтернет взагалі.

Адміністрація сайту, при наявності можливості, забезпечує розміщення відгуків (публічних повідомлень), представлених Користувачами, у ЗМІ, Інтернет-ресурсах третіх осіб, книгах, збірниках, журналах, рекламних матеріалах Адміністрації Сайту.

 

 1. Набуття чинності і порядок зміни справжнього Публічного Договору

Публічний Договір і всі зміни до нього набирають чинності з моменту їх публікації на сторінках Сайту. Зміни в Публічному Договорі можуть бути внесені в будь-який час. Користувач і / або Відвідувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією Публічного Договору перед кожним використанням Ресурсу, Сервісів і / або Послуг Ресурсу. Якщо Користувач і / або Відвідувач прийме рішення не погоджуватися зі зміненою Публічним Договором, то він зобов'язаний відмовитися від використання Ресурсу.

Користувач, який продовжує користування Ресурсом, Сервісами і / або послугами Адміністрації сайту, погоджується зі змінами.

 

 1. Застосовне законодавство

Усі взаємовідносини між Адміністрацією Сайту і Користувачами / Відвідувачами підлягають регулюванню виключно законодавством України. При порушенні законодавства України Відвідувач / Користувач несе повну адміністративну та кримінальну цивільно-правову відповідальність.